четвъртък, 26 януари 2012 г.

Sustainability Report – компаниите получават нови инструменти за изчисляване на емисиите

Отчитането по корпоративна социална отговорност sustainability report за емисиите става малко по-лесно след като стана ясно че ще се отпуснат нови инструменти за изчисляване на емисиите. Създателите на измервателни инструменти за емисиите на парниковите газове планират за скорошно обявяване на два нови инструмента за компаниите. Първият инструмент, който е известен като Scope 3, предлага изчисляването на размера на климатозатоплящите газове, изпускани чрез веригата за доставки на компанията, както и в използването и унищожаването на своите продукти. Стандартния начин на това измерване на емисиите досега ангажираше до много голяма степен експертите и статистиците.
През 2004 Институтът за Световни Ресурси, екологична организация със седалище във Вашингтон, и Световния Бизнес Съвет за Устойчиво Развитие (World Business Council for Sustainable Development) пуснаха окончателния стандарт за Scope 1 и Scope 2. Scope 1 се отнася за емисиите от директните работни дейности, като от работата на завода, а Scope 2 се отнася за емисиите, които са причинени от например изгарянето на въглища за получаване на консумирания ток.
Въпреки че разполагат с нови инструменти, измерването на Scope 3 емисиите няма да бъде  лесна задача за компаниите. Много малки подизпълнители в развиващите се страни, които произвеждат или предоставят компоненти на други по-големи компании, нямат изгоден начин за измерване на емисиите по sustainability report.
В изграждането на новите стандарти, институтът и бизнес съветът работят с повече от 60 корпорации, които целят да ги тестват и дадат мнение. Въпреки че стандартите не са задължителни, директорът на GHG Protocol прогнозира, че компаниите ще ги приемат, защото това им помага за усъвършенстването на техните бизнес стратегии. Въоръжени с тези нови стандарти, компаниите могат да видят пълната картина на своите емисии. Самият факт на измерване на емисиите на парниковите газове и разполагането с възможността за смислено сравнение на резултатите с тези на конкурентите, стимулира компаниите да намаляват своите емисии.